Указания за рецензентите

  • Рецензентът е необходимо да потвърди участието си, посредством линк, изпратен от организационния комитет на конференцията
  • Рецензентът има възможност да избере няколко области на компетентност според представените в онлайн платформата
  • При изготвянето на рецензията, рецензентите е необходимо да спазват изискванията, посочени в онлайн платформата

Оттук можете да изтеглите бланката за рецензиране на докладите.