Указания за авторите

Указания за публикуване на статиите в индексирано издание в Scopus
Резюме
 • Трябва да бъде на английски език, непревишаващo 350 думи;
 • Да бъдат посочени имената на автора(ите), тяхната принадлежност, имейл адрес и контакт на кореспонсиращия автор;
 • Резюмето да бъде изпратено на мейла на конференцията: conference@copepm.eu
Оттук може да изтеглите образец на резюмето

Доклад
 • Доклади, изпратени по електронната поща, няма да бъдат разглеждани!
 • Доклади, които не са изготвени по образец на конференцията, или не са спазени сроковете за входиране, също няма да бъдат разглеждани.
 • Образец на пълния доклад може да бъде изтеглен от тук
 • Регистрацията на Пълния доклад за конференцията се осъществява през посочената онлайн платформа.
 • След регистрация в системата с потребителско име и парола от меню "Конференции" е необходимо да избере конференция "PEPM"
Публикуване на докладите
 • Рецензирането на докладите ще се осъществи от двама рецензента(Blinded peer review process)
 • Статиите, получили две положителни рецензии, ще бъдат представени за публикуване в E3S Web of Conferences (реферирани в: SCOPUS; ISSN:2267-1242, SJR: 0,170 (2018г.))
 • Допълнителна информация за списанието, в което се предвижда да бъдат публикувани статиите, може да бъде открита на следния линк: https://e3s-conferences.org

Указания за публикуване на статиите в Сборник с доклади на ЕМФ (Индексиран в национален референтен списък ISSN:1314-5371)

Резюме

 • В случай, че статията е представена на английски език, то изискванията за оформяне на резюмето са същите като тези за публикуване в Scopus;
 • В случай, че статията е представена на български език, резюмето се представя на български и английски език, непревишаващо 350 думи;
 • Да бъдат посочени имената на автора(ите), тяхната принадлежност, имейл адрес и контакт на кореспонсиращия автор на български и английски език;
 • Резюмето да бъде изпратено на мейла на конференцията: conference@copepm.eu
Оттук може да изтеглите образец на резюмето

Доклад
 • Пълният текст на доклада (в обем не повече от 8 страници) трябва да бъде изпратен на мейла на конференцията: conference@copepm.eu
 • Оттук може да изтеглите образец на доклада, в случаите когато той е написан на български език
 • Оттук може да изтеглите образец на доклада, в случаите когато той е написан на английски език

Публикуване на докладите

 • Рецензирането на докладите ще се осъществи от двама рецензента;
 • Статиите, получили две положителни рецензии, ще бъдат представени за публикуване в Сборник с доклади на НК на ЕМФ (рефериран в: Националния референтен списък на НАЦИД (ISSN:1314-5371)