Такса правоучастие

  • Стандартна такса за един участник 135 евро
  • Такса за студент/докторант - 100 евро
  • Такса за допълнителна статия - 50 евро
  • Такса за придружаващо лице - 65 евро (130 лева).
Максималният брой на статийте за един участник е две(2) . Таксата за регистрация включва: публикуване на приетите статии в E3S Web of Conferences Scientific Journal, участие във всички сесии на конференцията, материалите на конференцията, всички кафе паузи, коктейл за добре дошли и гала вечерята.

За издаване на фактура задължително трябва да бъдат изпратени по мейла следните данни:

  • Име на фирмата/лицето:
  • Адрес:
  • ЕИК или ЕГН:
  • ИН по ДДС / VAT – за страните членки на ЕС:

Банковата сметка на Конференцията е:

ТУ - СОФИЯ - Технологии ЕООД;
1000 София;
бул. "Климент Охридски" 8;
Юробанк И Еф Джи България АД
BIC: BPBIBGSF,
сметка BGL: IBAN BG89 BPBI 79401 04613 9702
сметка Евро: IBAN BG98 BPBI 79401 44613 9701

Важно:
Основание за превод: В платежното нареждане задължително да присъства „Участие в конференция “ЕМФ’2020“ и името на кореспондиращият Автор. След извършване на нареждането, моля изпратете копие от нареждането на email на конференцията ( conference@copepm.eu ), заедно с данните за издаването на фактурата!