Покана за конференцията

Оттук може да изтеглите поканата за XXV Научна конференция с международно участие ЕМФ 2020.