Важни дати

  • Подаване на резюме на доклад - 30 април;
  • Потвърждение за приемане на резюмето - 08 май;
  • Представяне на пълен доклад - 30 юни 12 Юли, 2020;
  • Потвърждение за приемане на доклада - 31 юли;
  • Входиране на финална версия на доклада (Camera ready) - 31 август;