Контакти

   Лице за контакт на конференцията: доц. д-р Ангел Терзиев

   Адрес за кореспонденция:
   бул. Климент Охридски №8
   Технически Университет – София
   Енергомашиностроителен Факултет, бл.2, каб. 2219
   тел./факс: +359 2 965 3443
                     +359 2 965 2792                    
   e-mail на конеренцията: conference@copepm.eu